Barwnogłówka Poznańska na Regionalnej Wystawie w Poznaniu - 13-14 luty 2016r