Rozmiar: 64994 bajtów

Stowarzyszenie zwykłe - "Klub Hodowców Barwnogłówki Poznańskiej"    61-253 Poznań Oś. Polan 23/8    
Rozmiar: 22718 bajtów  Aktualności

Rozmiar: 22706 bajtów  Zarząd

Rozmiar: 22706 bajtów  Członkowie

Rozmiar: 22706 bajtów  Historia

Rozmiar: 22706 bajtów  Wzorzec

Rozmiar: 22706 bajtów  Galeria

Rozmiar: 22706 bajtów  Wystawy

Rozmiar: 22706 bajtów  Wydarzenia


Wzorzec Barwnogłówki Poznańskiej z 2006roku
Opis wzorca
Rozmiar: 11623 bajtów


INTERPRETACJA   WZORCA

Rozmiar: 8732 bajtów
postawa, budowa, kolor
             Rozmiar: 8732 bajtów
            głowa

Właściciel portalu - Klub Hodowców Barwnogłówki Poznańskiej  2008rok    admin J.Bogacz