Interpretacja wzorca Barwnogłówki Poznańskiej: GŁOWA